Kaukasisk vingnöt

Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia)

(eng. Caucasian wingnut, Caucasian walnut)

(grek. Pterocarya = vingade frukter, fraxinifolia = blad som är lika askens)

Trädet kommer som namnet antyder från området runt Kakasus och norra Iran, men var innan senaste istiden utbredd över betydligt större områden i Europa. Den återintroducerades i västra Europa under sent 1700-tal.

Trädet blir 15-20 meter högt i Sverige och får ibland rotskott, särskilt i blötare områden, vilket gör att den bildar små dungar så småningom. Trädet har ett brett växtsätt vilket betyder att det passar bra som solitära träd i parker. Barken är grå och fårad. Bladen är parbladiga och relativt stora. Det tydligaste kännetecknet är trädets ljusgröna honhängen som blir 30-50 centimeter långa. Trädet blommar från juni och framåt, men man kan ibland se torkade hängen som sitter kvar även under höst och vinter.

Vingnöt
Vingnötens hängen

För en snygg bildserie av trädet se Trieste universitets hemsida. För fina höstfärger se här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: